Asp.Net C# ‘System.Web.HttpRequest.ServerVariables’ denotes a ‘property’ where a ‘method’ was expected

•Ocak 12, 2007 • Yorum Yapın

Asp.Net C# ‘System.Web.HttpRequest.ServerVariables’ denotes a ‘property’ where a ‘method’ was expected

example solution:

string strRequestMethod;
strRequestMethod =Page.Request.ServerVariables[“HTTP_REFERER”]

Okumaya devam edin ‘Asp.Net C# ‘System.Web.HttpRequest.ServerVariables’ denotes a ‘property’ where a ‘method’ was expected’

Reklamlar

ODBC ERROR.Microsoft ODBC Sql Server driver Sql server An invalid parameter or option was specified for procedure ‘sp_addextendedproperty’

•Ocak 11, 2007 • 2 Yorum

ODBC ERROR.Microsoft ODBC Sql Server driver Sql server An invalid parameter or option was specified for procedure ‘sp_addextendedproperty’

Okumaya devam edin ‘ODBC ERROR.Microsoft ODBC Sql Server driver Sql server An invalid parameter or option was specified for procedure ‘sp_addextendedproperty’’

SQL SERVER 2005-SQL SERVER REPORTING SERVICES-1

•Ocak 11, 2007 • 1 Yorum

SQL Server 2005 ile birlikte dahil olan ilişkili uygulamalar toplu olarak SQL Server Reporting
Service(SSRS) olarak bilinirler. SSRS,html,pdf,excel ve csv formatlarında rapor
alabilmek için gerekli tüm yönetim ve geliştirme parçalarına sahiptir. SQL
2000�da ayrı olarak internetten indirebiliyorduk fakat SQL 2005 ile birlikte
bütün parçalar paket olarak verilmektedir.Microsoft, SSRS her geçen verdiği
önemle beraber ileriki zamanlarda CrystalReports�la ilişkisini kesecek. Eğer
CrystalReport veya Microsoft Access gibi raporlama araçları kullandıysanız,
SSRS�deki sürükle bırak mantığıyla çalışan rapor oluşturmaya yarayan Report
Designer size tanıdık gelecektir. Buna ek olarak SSRS�deki Report Designer,
kullanıcıların etkili raporlama yapabilmeleri için,kendi raporlarını
oluşturmalarına olanak sağlamaktadır. Diğer SSRS özelliği ise Report
Subscriptions oluşturarak belirli zamanlarda kullanicilar raporlarını email
olarak alabilmektedir.

Okumaya devam edin ‘SQL SERVER 2005-SQL SERVER REPORTING SERVICES-1’

SQL Server does not exist or access denied

•Ocak 11, 2007 • 1 Yorum

SQL Server does not exist or access denied Eğer böyle bir sorunla karşılaşırasanız bunun bir çok ihtimali olabilir.Ama öncellikle Sql server’ın kurulu olduğu makinanın 1433 TCP ve UDp portlarının açık(port opened) olduğuna emin olun.Sonra makinanın firewallını kapatın(firewall off) ve makinanıza bir restart(restart your machine) atın aşağıdaki connection stringi yazıp bir daha deneyin(write this);

Server=<makina adı>,1433;Database=<veritabanı adı>;user id=<kullanıcı adı>;password=<şifre>;

Birde SQl server kurulu olduğu makinada Başlangıç menusundn çalıştıra regedit yazın entera basın ver çıkan ekranda aşağıdaki dosyayı bulun ve SİLİN(erase).
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo\DSQUERY

microsoft yazısı:http://support.microsoft.com/kb/328306

ismail tutumluer